Podium voor taalonderzoek

Het Taalmuseum is een initiatief van de Universiteit Leiden. Het museum maakt taalkennis zichtbaar en vergroot zo het enthousiasme voor taal. Wat voor onderzoek verrichten taalonderzoekers? Wat is daar het leukste aan? Welke interessante bevindingen doen ze? En wat zou iedereen moeten weten over taal? Op dit online Podium voor Taalonderzoek gaan we in gesprek met verschillende wetenschappers:

#9: Zuzia Duijnmayer werkt als Research Trainee bij de Universiteit Leiden op dit moment mee aan een project dat onderzoek doet naar de muurgedichten in Leiden en vooral naar hun impact op de bewoners van de stad. Lees hier meer over dit onderzoek.

#8: Merle van Lier is onderzoekstrainee Geesteswetenschappen bij de Universiteit Leiden. Op dit moment werkt ze mee aan ‘The Wall Poems Project. Ze onderzoekt de impact van de Leidse muurgedichten op de stad en haar inwoners. ‘Specifiek zijn we nu aan het uitzoeken welke vragen de muurgedichten bij de inwoners oproepen en zien we de muurgedichten niet als literaire hoogstandjes en kunst maar als een sociaal-cultureel fenomeen dat in feite een eigen leven is gaan leiden binnen de sleutelstad.’ Lees hier meer over dit onderzoek.

#7: Paz González werkt als universitair docent (Taalkunde) aan de Universiteit Leiden. Op dit moment doet ze onderzoek naar het leren van een dialect in plaats van een taal als tweede taal. Stel dat een bepaald dialect van een tweede taal makkelijker te leren was. Welke variëteit van een taal is de meest toegankelijke voor sprekers van verschillende moedertalen? Lees hier meer over dit onderzoek.

#6: Kila van der Starre is docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Haar vakgebied? Literatuurwetenschap en neerlandistiek. Ze heeft kort geleden haar proefschrift afgerond, dat in februari 2021 zal verschijnen als gratis e-boek. In dat boek, met de titel Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie, onderzoekt ze de manieren waarop mensen in Nederland en Vlaanderen poëzie gebruiken in het alledaags leven. De zes casushoofdstukken gaan over straatpoëzie, Plintpoëzie, Candlelightpoëzie, poëzietatoeages, Instagrampoëzie en poëzie in rouwadvertenties. In het boek introduceert Van der Starre onder andere een material reading-techniek, waarbij de betekenis van een gedicht onderzocht wordt op basis van zowel de tekst als de materiële drager van het gedicht. Lees hier meer over dit onderzoek.

#5: Hans Rutger Bosker is Senior Investigator bij het Max Planck Institute for Psyscholinguistics (MPI) in Nijmegen. Zijn vakgebied? Spraakperceptie. Hij onderzoekt hoe het kan dat wij mensen prima een gesprek kunnen voeren, ook al heeft je gesprekspartner een sterk buitenlands accent, spreekt ie heel snel, zegt ie continu 'uuuh', of moeten we in een café over anderen heen schreeuwen. Op een of andere manier kan ons brein ogenschijnlijk gemakkelijk spraak verstaan, ook in die situaties waar Google, Siri, and Alexa steken laten vallen. In zijn onderzoeksgroep bekijken ze welke psychologische en neurobiologische processen ten grondslag liggen aan gesproken communicatie. Lees hier meer over dit onderzoek. 

#4: Imme Lammertink werkt op dit moment als senior onderzoeker bij Kentalis, een instelling die zorg en onderwijs aanbiedt voor kinderen met taalproblemen. Naast zorg en onderwijs heeft Kentalis ook een grote onderzoeksafdaling (Kentalis academie). Ze volgde de Bachelor Nederlands en de onderzoeksmaster Cognitive Neuroscience (Radbout Universiteit Nijmegen). En ze is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. We gingen met haar in gesprek over het onderzoek dat ze nu doet. Lees hier meer over dit onderzoek.

#3: Khalid Mourigh is docent Taalkunde aan de Universiteit Leiden. In het recente verleden deed hij onderzoek naar Berber en Marokkaans-Nederlandse straattaal. Hij wilde graag weten wat de kenmerken van het straattaalaccent zijn en waar die vandaan komen. Lees hier meer over dit onderzoek.

#2: Alex Reuneker is promovendus op het gebied van taalkunde aan de Universiteit Leiden. Hij houdt zich bezig met Media Technology, Literatuurwetenschap en Nederlands. Hij doet onderzoek naar de vorm en functie van voorwaardelijke bijzinnen. Dat zijn meestal zinnen met het voegwoord 'als', als in 'Als je op play drukt, begint de film te spelen'. Lees hier meer over dit onderzoek.

#1: Meike de Boer is promovenda aan de Universiteit Leiden. Ze houdt zich bezig met de forensische fonetiek (spraakwetenschap). Op dit moment doet ze onderzoek naar de klanken "eh", "ehm" en "m", om te zien of Nederlandse sprekers die klanken op een vergelijkbare manier uitspreken wanneer ze Engels spreken. Lees hier meer over dit onderzoek.