Taal en politiek

Bepaalt de politiek de taalnormen? Nee. De politiek heeft eerder een eigen taalgebruik. Daarover zijn regelmatig klachten te horen: vaag en wollig, berekenend, ruw en onfatsoenlijk of op de man of vrouw gespeeld. Veel van die klachten komen voort uit het feit dat taal voor politici en bestuurders een belangrijk instrument is. Taal wordt gebruikt om invloed uit te oefenen: om steun te verzamelen, een compromis te formuleren of anderen te overtuigen. Politiek is in belangrijke mate een taalspel. Met veel ongeschreven regels, bijvoorbeeld over wat wel en niet gezegd mag worden.

→ ik denk dat we hier ook via het menu een aantal opties (aantal objecten + korte uitleg, als soort webstentoonstelling) willen aanbieden, maar dat weet ik nog niet zeker.