Gebarentaalfestival

Fotoverslag - Photo report

Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseerde het Taalmuseum het Gebarentaalfestival in de Leidse Hortus Botanicus. Tijdens het Gebarentaalfestival vierden we met zo'n 200 bezoekers de rijkdom van Nederlandse Gebarentaal. Doven, slechthorenden en horenden ontmoetten elkaar bij een programma rond poëzie en taal, met onder andere optredens, workshops en lezingen. Als afsluiting werd het allereerste muurgedicht in gebarentaal ter wereld onthuld. 

On Saturday 14 October 2017, Het Taalmuseum organized the Gebarentaalfestival (Sign Language Festival) in the Hortus Botanicus Leiden. During this festival, together with about 200 visitors we celebrated the richness of the Dutch Sign Language. People, both deaf, hard of hearing and hearing, met each other during a program revolving around poetry and language, with performances, workshops, talk and more. The festival concluded with the unveiling of the world’s very first wall poem in sign language.
 

Een fotoverslag van het festival:
A photo report of the festival:

Workshop Visual Vernacular door Giuseppe Giuranna.
Workshop Visual Vernacular by Giuseppe Giuranna.


 Workshop 'Beginselen van Nederlandse Gebarentaal' door Michiel Bouw.
Workshop Principles of Dutch Sign Language by Michiel Bouw.Rondleiding door de Hortus in Nederlandse Gebarentaal, met tolk.
Tour of the Hortus in Dutch Sign Language, with interpreter.Roos Wattel van Wat Telt! leidt de middag.
Roos Wattel of Wat Telt! leads the afternoon.Tony Bloem over de geboorte van poëzie in Nederlandse Gebarentaal.
Tony Bloem about the birth of poetry in Dutch sign language.Voordracht gedicht in Nederlandse Gebarentaal door Selena Waas.
Selena Waas recites a poem in Dutch Sign Language.Presentatie nieuwe website over de poëzie van Wim Emmerik: www.wimemmerik.nl 
Presentation of a new website about poetry by Wim Emmerik: www.wimemmerik.nl (only available in Dutch).Performance Visual Vernacular door Giuseppe Giuranna + Q&A
Performance Visual Vernacular by Giuseppe Giuranna + Q&A.


Jean Couprie deelt herinneringen aan Wim Emmerik.
Jean Couprie shares his memories of Wim Emmerik.Onthulling Muurgedicht in Nederlandse Gebarentaal
Als afsluiting van het Gebarentaalfestival onthullen Het Taalmuseum en Stichting TEGEN-BEELD het eerste muurgedicht in Nederlandse Gebarentaal in de Leidse Hortus Botanicus. Het muurgedicht bestaat uit een doorlopende weergave van het gedicht Polder van Wim Emmerik. 

Unveiling wall poem in Dutch Sign Language
Het Taalmuseum and TEGEN-BEELD Foundation concluded the Gebarentaalfestival by unveiling the first wall poem in Dutch Sign Language at the Hortus Botanicus Leiden. The wall poem consists of a continuous display of the poem Polder by Wim Emmerik.

Foto's: Anna Glinka 

Partners
Het Taalmuseum werkte bij de organisatie van het Gebarentaalfestival samen met Wat Telt! Wat Telt! streeft naar een maatschappij waarin doven en slechthorenden volledig kunnen meedoen, op basis van gelijkwaardigheid. 

For the organization of the Gebarentaalfestival, Het Taalmuseum worked together with Wat Telt! Wat Telt! strives for a society in which the deaf and hard of hearing can fully take part, based on equality.

Het Muurgedicht in Nederlandse Gebarentaal werd gerealiseerd door Het Taalmuseum, in samenwerking met stichting TEGEN-BEELD, de Hortus Botanicus en de Universiteit Leiden (LUCL). Het project kon worden gerealiseerd dankzij de financiële steun van Fonds 1818, LUCL, LSC-VVSL 1967 en het Nationaal Dovenfonds. Polder is onderdeel van een serie filmgedichten in gebarentaal (verzameld op de dvd Bewogen) die geregisseerd zijn door filmmaker Leendert Pot en Anja Hiddinga.
The wall poem in Dutch Sign Language has been realized by Het Taalmuseum, in collaboration with TEGEN-BEELD Foundation, the Hortus Botanicus and Leiden University (LUCL). This project has been made possible thanks to the financial support of Fonds 1818, LUCL, LSC-VVSL 1967 and the Nationaal Dovenfonds (Dutch National Fund for the Deaf). Polder is part of a series of film poems in sign language (collected on the DVD Motioning),
directed by filmmaker Leendert Pot and Anja Hiddinga.