De zin van taal | Language for society

expositie - exhibition

[For English: see below] 

In opdracht van LUCL en LUCAS presenteerde Het Taalmuseum van september tot november 2018 een expositie, die een dwarsdoorsnede bood van Leids taalonderzoek: De zin van taal | Language for society.

Actuele vraagstukken
Vragen rond identiteit, digitalisering, gezondheid en innovatie houden de gemoederen bezig en bepalen het nieuws en maatschappelijke discussies. Met de tweetalige expositie De zin van taal | Language for society laat Het Taalmuseum zien hoe taal- en cultuuronderzoek dergelijke debatten kan verrijken.

Foto’s en interviews
Voor de expositie deelden wetenschappers hun inzichten en verbeeldde fotograaf Thalia de Jong de maatschappelijke vraagstukken waar taalwetenschappers een bijdrage aan leveren. Deze zijn te vinden in de expositie en in het magazine dat bij de expositie verschijnt. De expositie De zin van taal | Language for society komt tot stand in opdracht van de onderzoeksinstituten Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) en Centre for the Arts in Society (LUCAS) van de Universiteit Leiden.

Magazine
Onze eerste inventarisatie is te vinden in het magazine De zin van taal | Language for society. Het tweetalige magazine is gratis te verkrijgen bij een bezoek aan de tentoonstelling. Het is HIER (.pdf) ook online te downloaden.Denk mee!
De zin van taal | Language for society is een eerste verkenning van de bijdrage van taalonderzoekers aan actuele vraagstukken. Uiteraard is deze bijdrage veel groter dan onze selectie. De komende tijd verzamelen we daarom meer voorbeelden van taalonderzoek dat bijdraagt aan actuele vraagstukken en het gesprek over onze toekomst. Help je mee? Deel jouw voorbeeld met ons via info@taalmuseum.nl !
 

Language for society

In cooperation with LUCL en LUCAS, Het Taalmuseum presented the exhibition De zin van taal | Language for society. This exhibition presented a cross-section of language research in Leiden. It wass on display at the Old University Library, Rapenburg 70, from September to November 2018.

Contemporary issues
Questions surrounding identity, digitalization, health and innovation receive much public attention and determine the news and public debate. In the bilingual exposition De zin van taal | Language for society, Het Taalmuseum shows how research on language and culture can enrich such debates.

Photos and interviews
The exposition consists of photos by photographer Thalia de Jong, who visualized social issues to which language scholars make a contribution, and a free magazine with articles and interviews. The exhibition De zin van taal | Language for society is realized by commission of the research institutes Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) and Centre for the Arts in Society (LUCAS).

Magazine
Our first exploration can be found in the bilangual magazine De zin van taal | Language for society. A printed version can be collected for free when visiting the exposition. A digital edition is available for downloading HERE (.pdf).

Think along!
De zin van taal | Language for society is the first exploration of how language researchers shed light on contemporary issues. It goes without saying that this contribution is much bigger than our selection. For this reason, we will continue to collect examples of language research contributing to contemporary issues and the conversation on our future. Will you help us? Share your findings via info@taalmuseum.nl!