Nacht van Ontdekkingen

Taal en tijd wereldwijd

Hoe wordt tijd ervaren aan de andere kant van de wereld? En welke sporen zie je daarvan terug in taal? Ook in 2018 doet Het Taalmuseum mee met de Nacht van Ontdekkingen. Thema is dit keer 'Tijd'. We presenteren een programma in Old School: Identitijd wereldwijd. Het Taalmuseum laat je zien dat tijd in iedere cultuur anders wordt beleefd.

Taalwetenschappers nemen je in drie rondes mee naar ‘hun’ continent en vertellen over heden en verleden: 

19.30 – 20.00 Jeroen Wiedenhof (China)
20.30 – 21.00 George Saad (Oost-Indonesië) (ENGELSTALIG)
21.15 – 21.45 Maarten Mous (Afrika)

Zaterdag 15 september 2018
Het Taalmuseum op de Nacht van Ontdekkingen
Theaterlokaal in Old School (Pieterskerkhof 4a in Leiden)
Kaarten via: Nachtvanontdekkingen.nl


Foto: George Saad

[English]

Language and time all over the world

How do people on the other side of the world experience time? And what traces of that perspective are visible in language? Het Taalmuseum (the Museum of Languages) presents a program in Old School during the Nacht van Ontdekkingen. Three linguists take you on a trip to ‘their’ continent and show you that time is perceived differently in every culture.

Program
19:30 - 20:00 Jeroen Wiedenhof (China) (Dutch only)
20:30 - 21:00 George Saad (Eastern Indonesia) (ENGLISH)
21:15 - 21:45 Maarten Mous (Africa) (Dutch only)

Saturday 15 September 2018
Het Taalmuseum at the Nacht van Ontdekkingen
Theatre room (Theaterlokaal) in Old School (Pieterskerkhof 4a, Leiden)