Het taalonderzoek van Zuzia Duijnmayer

Zuzia Duijnmayer werkt als Research Trainee bij de Universiteit Leiden op dit moment mee aan een project dat onderzoek doet naar de muurgedichten in Leiden en vooral naar hun impact op de bewoners van de stad.

Wat is je onderzoeksvraag?
‘Wij doen onderzoek aan de hand van de vraag: Welke rol spelen de muurgedichten in Leiden in het leven van de bewoners van de stad.’

Hoe ben je op dit onderwerp gekozen?
'Toen ik een tijdje geleden naar Leiden verhuisde, merkte ik op de eerste dag dat er bij mijn nieuwe huis om de hoek een pools gedicht op de muur stond. Ik zelf ben oorspronkelijk pools en toen ik dit gedicht zag voelde ik me gelijk thuis. Dit deed bij mij vragen opdoemen hoe andere mensen in de stad door de gedichten worden beïnvloed en toen ik het project zag, zag ik mijn kans schoon om me verder te verdiepen in dit onderwerp.’

Waarom is het belangrijk dat er onderzoek naar wordt gedaan?
‘Het fenomeen van de muurgedichten is in Leiden vrij bekend en er is veel informatie te vinden over het project en de gedichten zelf. Echter, wat er mist is hoe de bewoners van de stad zelf kijken naar dit project. Het bekijken van de positieve en negatieve effecten en het belang van de gedichten voor de mensen die in de stad leven op wiens muren ze staan is van belang voor dit project en toekomstige street art-projecten.’

In welk stadium van het onderzoek ben je?
‘Wij zitten momenteel nog aan het begin van ons onderzoek. In deze fase zijn we vooral bezig met de informatie die beschikbaar is over de muurgedichten te catalogiseren, maar bovendien wij ook erachter te komen welke informatie de inwoners van Leiden willen weten. Deze vraag proberen we met zo veel mogelijk mensen te delen en op basis van hun antwoorden en feedback kunnen wij ons onderzoek voorzetten.’

Wat vind je het leukst aan onderzoek doen?
‘Het is heel interessant om de persoonlijke verhalen van Leidenaren te horen die ze hebben bij bepaalde gedichten. Het is gaaf om te zien hoe geïnteresseerd in en enthousiast over dit project sommigen zijn. De achtergrond van de gedichten is ook fascinerend en het heeft bij mij een diepere waardering voor schilderingen voortgebracht.’

Tegen welke problemen loop je aan tijdens het onderzoek/wat vind je moeilijk aan onderzoek doen?
‘Met ons onderzoek willen we uiteraard zo veel mogelijk Leidenaren te bereiken van alle leeftijdsgroepen. Wij proberen contact te leggen vele verschillende mensen online, maar de generaties die minder actief zijn op sociale media vallen hiermee natuurlijk buiten de boot. Door ons bericht wijds te verspreiden hopen we ook deze mensen te kunnen bereiken uiteindelijk, maar dit blijft lastig.’

Wil je een leuke bevinding met ons delen?
‘Mijn favoriete muurgedichtenverhaal dat ik tot nu toe ben tegengekomen is het verhaal rondom het gedicht Een schatrijke tuin. Het gedicht werd oorspronkelijk op een gebouw geplaatst dat gesloopt zou worden om juist deze sloop te voorkomen. Deze sloop heeft toch plaatsgevonden en gedicht bevindt zich nu op een nieuw gebouw, maar ik vind dit een mooi voorbeeld van hoe Leidenaren met behulp van het muurgedichtenproject een doel proberen te bereiken en hoe de gedichten impact kunnen hebben op de levens van mensen.’

Wanneer kunnen we meer verwachten?
‘Ons project loopt officieel af in de zomer, maar wij hopen volgend jaar deel te maken van Leiden City of Science.’