Organisatie

Het Taalmuseum is een netwerkorganisatie die uiteenlopende partijen rond taal bij elkaar brengt. De Stichting Taalmuseum Leiden bestaat uit een Raad van Toezicht (onbezoldigd) en een wisselende groep medewerkers.

Raad van Toezicht

Directie

Erik Schilp (Bestuur / Board)

Projectmedewerkers

Momenteel zetten de volgende zelfstandigen zich in voor het Taalmuseum:

  • Anton Kos (tekst & redactie / content & editor)
  • Hannah Bakx (projectmanager / project management)
  • Roos Hamelink (communicatie & projectmanager / communication & project management)
  • Robin Stam (vormgeving / design)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Stichting Taalmuseum Leiden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Het Taalmuseum heeft geen personeel in dienst. Het museum werkt met een vaste kern zelfstandigen en trekt per project specifieke zelfstandige medewerkers aan. Het beloningsbeleid is in lijn met de Code Governance Cultuur en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het Taalmuseum hanteert een jaarlijks vergoedingsplafond van €50.000 per zelfstandige.

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag 2016 
Download hier het jaarverslag 2017 
Download hier het jaarverslag 2018
Download hier het jaarverslag 2019


Over deze website

Deze website is in het Engels vertaald door Emma Knapper en Jasmijn van Dongen, studenten van de master Translation in Theory and Practice van de Universiteit Leiden.