Het taalonderzoek van Paz González

Paz González werkt als universitair docent (Taalkunde) aan de Universiteit Leiden. Op dit moment doet ze onderzoek naar het leren van een dialect in plaats van een taal als tweede taal. Stel dat een bepaald dialect van een tweede taal makkelijker te leren was. Welke variëteit van een taal is de meest toegankelijke voor sprekers van verschillende moedertalen?

Hoe ben je op dit onderwerp gekomen? ‘Ik heb opvallende overeenkomsten gevonden tussen dialecten van een taal die als tweede taal geleerd worden en de moedertaal van de sprekers.’

Waarom is het belangrijk dat er onderzoek naar wordt gedaan? ‘Ik wil het proces van het leren van een tweede taal beter begrijpen en mensen helpen om met meer succes een tweede taal te leren.’

In welk stadium van het onderzoek ben je? ‘Het begin. Ik ben nu met de overeenkomsten bezig, tussen de moedertalen en hoe sprekers een tweede taal gebruiken. Ik heb een eerste pilotstudie afgerond met spannende resultaten. Daarna komt de methodologie voor meerdere empirische studies.’

Wat vind je het leukst aan onderzoek doen? ‘Het is uitdagend, het is out of the box denken.’

Wat vind je moeilijk aan onderzoek doen? ‘Je moet zo veel variabelen controleren (moedertalen, tweede talen, hoe leer je een taal, wanneer ben je begonnen met de taal te leren, waar heb je het geleerd...) Dat wordt een klus!’

Wil je een opvallende bevinding met ons delen? ‘Als we Spaans als L2 willen leren, is het Europese Spaans voor Nederlanders waarschijnlijk het makkelijkste om te leren, terwijl het Spaans uit Latijns-Amerika voor Engelstalige sprekers waarschijnlijker gemakkelijker te leren is.’

Wanneer kunnen we meer verwachten? ‘In de zomer 2021 komt een eerste publicatie over de state of the art, een pilot studie en de vraagtekens voor verder onderzoek. In de komende maanden wil ik met mijn eerste grote empirisch onderzoek beginnen.’