Organisatie

Het Taalmuseum is een netwerkorganisatie die uiteenlopende partijen rond taal bij elkaar brengt. De Stichting Taalmuseum Leiden bestaat uit een Raad van Toezicht, een Redactieadviesraad (beiden onbezoldigd) en een wisselende groep medewerkers.


Raad van Toezicht

 • Prof. dr. Dirk van Delft (voorzitter), voormalig directeur van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.
 • Prof. dr. Niels Schiller (secretaris), wetenschappelijk directeur LUCL.
 • Hans van der Meij (penningmeester), directeur academic relations Brill uitgevers.
 • Minke Schat, hoofd publiek en lid managementteam Museum de Lakenhal.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur van Stichting Taalmuseum Leiden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning. Dit geldt ook voor de leden van de Redactieadviesraad. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Het Taalmuseum heeft geen personeel in dienst. Het museum werkt met een vaste kern zelfstandigen en trekt per project specifieke zelfstandige medewerkers aan. Het beloningsbeleid is in lijn met de Code Governance Cultuur en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het Taalmuseum hanteert een jaarlijks vergoedingsplafond van €50.000 per zelfstandige.

Directie

Erik Schilp (directeur-bestuurder), Pepijn Reeser (projectdirecteur)

Projectmedewerkers

Momenteel zetten de volgende zelfstandigen zich in voor het Taalmuseum:

 • Eline Levering (communicatie en projecten)
 • Tessa Askamp (projectmanagement)
 • Robin Stam (vormgeving)
 • Remy Leeflang (vormgeving)
 • Emma Knapper (stagiair)
 • Jasmijn van Dongen (stagiair)
   

Redactieadviesraad

De redactieadviesraad wisselt jaarlijks van samenstelling. De huidige leden zijn: Jenny Audring, Maghiel van Crevel, Olga Crapels, Gijs van Es, Ton van Haaften, Bernhard Hommel, Nivja de Jong, Alwin Kloekhorst, Erik Kwakkel, Claartje Levelt, Maarten Mous, Gert Oostindie, Niels Schiller, Thony Visser, Jeroen Wiedenhof, Aphroditi Zoulfoukaridis.
 

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag 2016
Download hier het jaarverslag 2017