Aanmelden voor de nieuwsbrief

Taal is van ons allemaal. Taal is de eerste zin en je laatste woorden. Taal is de betekenis die je aan de wereld geeft en soms – en zeker niet altijd - het begin van iets moois. Taal is in alles en overal, met universele wetten en individuele verschillen. Het Taalmuseum laat bezoekers al die taal beleven.

We laten zien hoe talen soms verschillen, hoe gebaren en spraak samenwerken en hoe dat dan weer samenhangt met de ontwikkeling van talen in het algemeen maar ook met culturen. Dat doen we nooit belerend, maar wel met een wetenschappelijke basis. Het maakt ons een toonaangevende instelling in ons vakgebied. We dagen je uit om zelf aan de slag te gaan, om te ondervinden wat taal allemaal kan zijn en doen.

Met een collectie vol taal, van computertaal tot straattaal en van beeldtaal tot syntaxis. Taal is overal en vooral in onze kleine tentoonstellingen die je prikkelen om ook jouw taal museaal te maken. Interactie is wat taal tot leven brengt. Interactie is de reden dat we ons uit willen drukken. Hoe we dat overal in de wereld doen is het terrein van het Taalmuseum.

In het Taalmuseum word je net zo nieuwsgierig naar taal, taalvarianten, taalontwikkelingen en taaleigenaardigheden als wij. Uiteindelijk ben jij ook in taal te vangen.

Het Taalmuseum. Wij spreken jouw taal.

Ons doel

Via verschillende on- en offline kanalen, zoveel mogelijk taalvariatie voor het voetlicht brengen, in en buiten Nederland en daarin samenwerken met taalgebruikers, studenten, wetenschappers en collega erfgoedinstellingen. En door die aandacht willen wij eraan bijdragen dat mensen de wereld met meer interesse en compassie leren bekijken; onderlinge gelijkenissen leren herkennen en verschillen tussen taal en dus cultuur willen omarmen.

Organisatie

Stichting Taalmuseum Leiden bestaat sinds begin 2016 (KvK 65319257). De directie wordt gevoerd door directeur-bestuurder Fresco Sam-Sin. Het Taalmuseum heeft een Raad van Toezicht met Prof. dr. Dirk van Delft als voorzitter. Leden zijn Prof. dr. Lisa Cheng, en Hans van der Meij en Eline Overkleeft.

In ons team werken ook Ai Ling Kloprogge, Amber Jones (Zuyd Hogeschool) en Max Blom (Universiteit Leiden)

Samenwerkingen

Sinds 2023 werkt het Taalmuseum met lidmaatschappen. Aangesloten leden zijn: Erasmus University Library, Leiden University Centre for Linguistics en Leiden Kennisstad. Een lidmaatschap houdt in dat Het Taalmuseum voor jouw instituut aan de slag gaat om mooie tentoonstellingen en evenementen te realiseren, onverwachte samenwerkingen tot stand te brengen en een publiek te interesseren voor jullie kennis en kunde.

Ook hebben we in 2022 en 2023 opdrachten mogen aannemen van de Manchu Foundation, Stichting Things That Talk, Anchoring Innovation, Amerpodia en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. En hebben we samen kunnen werken met Universiteit Utrecht, Anton de Kom Universiteit,het NINO, Rijksmuseum van Oudheden, Museum Volkenkunde, BplusC en Stichting Kenk-i.

Contact

Het Taalmuseum organiseert activiteiten in de publieke ruimte en heeft geen eigen museumgebouw. Wij houden kantoor op Stationsplein 107, 2312 AJ Leiden. Mail naar info@taalmuseum.nl

Financiële informatie

RSIN: 856064051
KVK: 65319257
BTW nummer: NL856064051B01
Rekeningnummer: NL75RABO0331870819
t.n.v. Stichting Taalmuseum Leiden

Stichting Taalmuseum Leiden is per 01-01-2017 aangemerkt als Culturele ANBI.