Visie

Kennis en enthousiasme

Het Taalmuseum wil de kennis van en het enthousiasme over taal bevorderen. Grote talen en kleine talen, talen van de wereld en talen van het land. Het museum laat op een laagdrempelige manier de schoonheid, creativiteit en mogelijkheden van taal laten zien. Taal is denken en dichten, debatteren en dromen. Taal is verwoorden, verhalen en vertalen. Taal maakt ons tot wie we zijn. Het Taalmuseum koestert alle aspecten en mogelijkheden van taal en presenteert die aan een zo groot mogelijk publiek.

Verdieping en bewustzijn

Taal wordt ingezet om de werkelijkheid te beschrijven. Dat kan op vele manieren. Veel mensen weten niet beter dan dat taal een gesloten systeem is waarbinnen vaste en rigide afspraken bestaan over wat juist en onjuist is. Het Taalmuseum Leiden wil laten zien dat taal altijd een open systeem is en is geweest, en door toedoen van (sociale) media en een toenemende connectivity, steeds meer een systeem wordt waarbinnen mensen hun eigen nuance en voorkeuren kunnen aanbrengen. Het Taalmuseum wil zijn publiek een groter bewustzijn over de mogelijkheden van taal geven en zo mensen meer opties bieden om hun mening te formuleren en de wereld om hen heen te vormen.

Meertaligheid en samenleving

Meertaligheid is een belangrijk thema binnen de taalwetenschap. Ook al lijkt het in Nederland soms anders, wereldwijd is meertaligheid de norm. Er is veel over te zeggen, zowel wetenschappelijk als museaal. Meertaligheid betreft voor het Taalmuseum ook het vermogen om op meerdere sociaalmaatschappelijke niveaus te kunnen communiceren. De “taal” van de ene groep in de samenleving is niet dezelfde als die van een andere groep. Het vermogen dat mensen hebben om in verschillende groepen goed “talig” te functioneren, brengt veel voordelen met zich mee. Het Taalmuseum streeft ernaar een bijdrage te leveren aan een vergroot bewustzijn van en aan kennisontwikkeling rond de sociale aspecten van taal.

Meer weten? Download hier het visiedocument 2016-2017.